Hipertensial böhrana təcili qayğı

Müəllif: doktor Deryushev A.N.

Hipertensial böhran 180/120-dən yuxarı olan qan təzyiqi kəskin artması və ya fərdi yüksək dəyərlər ilə xarakterizə olan bir vəziyyətdir. Qarışıq böhran nevroloji simptomlarla müşayiət olunur - baş ağrısı, başgicəllənmə, paresteziya.

Əlaqə üçün poçt: surgeon-live@yandex.ru