Ümumi istifadə üçün böyük amputasiya bıçağı

Böyük amputasiya bıçağı hem cərrahiyyədə, həm də bədəndən sonrakı müayinədə tətbiq oluna bilər.

Lent mədə lümeni

Lend mədə qapağı Billroth-1 və ya Billroth-2 və ya digər əməliyyatlar zamanı mədə rezeksiyası zamanı istifadə olunur.

İskelet dartması üçün bir sıra vasitələr

İskelet çekişi üçün bir sıra travma qurğuları:

1 - skelet dartması üçün iynə ilə Kirchner bracket. Funksional mənasına görə, İlizarov aparatına bənzəyir.

2 - əl qazmağı, iynələr keçəcəyi delik açmaq üçün istifadə olunur.

Endovideourgiya üçün bir sıra vasitələr

Endovideoşurgiya üçün cərrahi alətlərin dəsti müxtəlif diametrlərin endoskopik borularını, qısaqacalar və kauçuklu ipləri əhatə edir.

Əlaqə üçün poçt: surgeon-live@yandex.ru