Ayağın amputasiyası üçün bir sıra vasitələr

Ayağın amputasiyası üçün bir sıra cərrahi vasitələr aşağıdakılardan ibarətdir:

1 - retractor; Sümükün uzununa oxuna dik uzanır.

2 - Gigley teli gördüm; Skeletonun qırılması üçün əsas vasitədir.

3 - Palenovun tutacaqları;

4 - hemostat qoşqu hər iki tərəfə tətbiq olunur;

5 - taxıldan sonra emal zamanı bir aksessuar kimi amputasiya bıçaqları dəsti.

Ümumi istifadə üçün böyük amputasiya bıçağı

Böyük amputasiya bıçağı hem cərrahiyyədə, həm də bədəndən sonrakı müayinədə tətbiq oluna bilər.

Stomatoloji avadanlıq üçün kanal doldurucular

Kanalonapolniteli kök kanallarının mexaniki (instrumental) müalicəsi üçün istifadə olunur. Avadanlıq seçmə diametrinin ölçüsündə həm müvafiq kanalda, həm də qazmanın özü üçün fərqlənir.

Sümük trefinləri

Sümüklərdə delik açmaq üçün əl trephines dəsti istifadə olunur. Sümük quruluşundan asılı olaraq, trefin çox böyük ölçüdə, qazma üsulu və qazma üsulları ilə fərqlənə bilər.

Əlaqə üçün poçt: surgeon-live@yandex.ru